2 min read
01 Dec

اگر شما دارنده ویزای موقت نیوزیلند هستید و در حال حاضر نمیتوانید به هر دلیلی کار کنید، از پس مخارج خود بر نمی آیید و یا با توجه به شرایط کرونا نمی توانید به کشور خود باز گردید ، ممکن است بتوانید از این کمک هزينه دولت بهره مند شوید. 

این کمک هزینه فقط برای مخارج اولیه زندگی در نظر گرفته شده است و تا زمانی ادامه پیدا میکند که شما همچنان واجد شرایط دریافت آن باشید. برای جزئيات بیشتر در این مورد به لینک زیر مراجعه کنید. 

https://www.workandincome.govt.nz/covid-19/temporary-visa-holders.html

از امروز اول دسامبر تا بیست و هشت فوریه سال بعد برای درخواست این کمک هزینه و دریافت آن فرصت دارید. لطفا برای حمایتهای بیشتر در صورت نیاز با سفارتخانه یا کنسولگری کشور موطن خود تماس بگیرید. 

برای درخواست این کمک هزینه، شما بايد حتما با مدارک مورد نیاز (لینک فوق) به یکی از مراکز کار و درآمد (ورک اند اینکام) مراجعه کنید چرا که، ثبت این درخواست از طریق ایمیل یا تلفن به هيچ وجه امکان پذیر نیست. 

برای یافتن نزدیکترین مرکز کار و درآمد به محل اقامت خود به لینک زیر بروید. 

Find your nearest Work and Income office

فرم درخواست این کمک هزینه را میتوانید از لینک زیر دانلود، پرینت و پر کنید و یا به هنگام مراجعه این فرم به شما داده خواهد شد. 

COVID-19 Emergency Benefit application form  


مترجم: فرحانه