1 min read
26 Nov


شرکت ایزی اسپیک سرویس ترجمه همزمان تلفنی و تصویری را  برای بالغ بر صد و هشتاد زبان مختلف برای نهادهای دولتی در نیوزیلند ارائه میدهد. 

این سرویس به افرادی که به زبان انگلیسی مسلط نیستند این امکان را میدهد تا مکالمات خودشان را با نهادهای دولتی  به نحو موثرتری پیش ببرند.

 این سرویس به صورت بیست و چهار ساعته و هفت روز هفته آماده ارائه خدمات به مشتریان است. 

از تاریخ شونزده نوامبر سرویس ترجمه همزمان تلفنی و تصویری به کلیه خطوط ارتباطی وزارت کار و نوآوری و استخدام اضافه شده است و از تاریخ اول دسامبر دیگر نهادهای دولتی هم مجهز به این سرویس خواهند شد. 

برای استفاده از این سرویس کافیست به وبسایت زیر بروید و ضمن ثبت نام، زمان و مدت جلسه انلاین خود را وارد کنید.

https://www.ezispeak.nz/nz-video-interpreting/

 این سرویس قابل استفاده در جلسات زوم میباشد و حداقل مدت قابل رزو بصورت رايگان نیم ساعت است. برای هر دقیقه بعد از سی دقیقه اول، مبلغی براي شما صورت حساب  میشود.


مترجم: فرحانه