1 min read
04 Nov

در حالکیه شهر اوکلند بعد از گذشت شش ماه عاری از هرگونه مورد کرونایی در جامعه شد، شهر کرایسچرچ از تاریخ سوم نوامبر دومین مورد کرونایی در جامعه اش را باز تجربه کرد. این دو مورد از کارمندان اماکن ایزوله هستند و مسافرت خارجی نداشته اند و به همین دلیل از کیسهای جامعه  محسوب میشوند.

از آنجایی که یکی از این دو مورد در تاریخ اول نوامبر از سوپر مارکت کانت دون در محله بکنهام بازدید داشته است خیلی از افرادی که در آن تاریخ به این سوپرمارکت مراجعه داشته اند به خود-ایزوله کردن توصیه شده اند. همچنین دانش آموزان و معلمان دبیرستان کشمیر واقع در جنوب کرایستچرچ به واسطه وجود یک مورد محتمل در بین دانش آموزان نامه های هشدار دریافت کرده اند مبنی بر احتمال توصیه به خود-ایزولگی در روزهای آتی در صورت اعلام نتیجه مثبت برای مورد محتمل. 

به همین منظور شرایط خود- ایزوله کردن را در زیر مروری اجمالی میکنیم:

تعریف :self-isolation

  • خارج نشدن از خانه تحت هیچ شرایطی
  • ماندن در یک مکان به دور از سایر اعضاء خانواده

چه کسانی به self-isolation توصیه میشوند:

  • تست کرونای مثبت یا در انتظار نتیجه تست کرونا  
  • احساس مریضی با علائمی نظیر سرفه، تب، مشکل تنفسی
  • بودن در تماس با افرادی کرونایی یا بودن در محیطی مشکوک
  • برگشت از سفر خارج از کشور

ا
اگر شغلتان را در هنگام خود ایزوله کردن نمیتوانید آنلاین انجام دهید و با مشکل درآمد مواجه می شوید، با این شماره تماس بگیرید:0800559009 یا به وبسایت www.workandincome.govt.nz  سر بزنید.