بازگشت شهر اوكلند به سطح هشدار دو و بقيه شهرهاي نيوزيلند به سطح هشدار يك


13 min read
18 Feb
از ساعت ١١:٥٩ چهارشنبه ١٧ فوريه ٢٠٢١ شهر اوكلند به سطح هشدار دو و بقيه شهرهاي كشور به سطحهشدار يك بازگشت با اين تفاوت كه هم اكنون پوشيدن ماسك در هر دوسطح هشدار يك و دو در وسايلنقليه عمومي اجباري است.  

براي اوكلند؛ سطح هشدار دو به اين معني است كه جلوي انتشار ويروس گرفته شده است، اما همچنان خطر بروز ويروس به جامعه وجوددارد

همه ما در سطوح هشدار يك و دو، بهتره نقش خودمون رادر كنترل اين ويروس به بهترين شكل همچنان انجام بديم و اين بدين معني است كه؛ 


  • - اگر مريضيم در خونه بمونيم و در صورت لزوم تست كرونا بديم 
  • - از اپليكيشن ردياب نيوزيلند كوئيد در ورود به اماكن عمومي استفاده كنيم  
  • - در مكانهاي عمومي بلوتوث تلفن همراه خودمون رو روشن نگهداريم
  • در وسايل نقليه عمومي و پرواز و هر كجا كه حفظ فاصله اجتماعي ممكن نيست، ماسك بپوشيم
  • - همچنان دستهامون رو به شكل 
  • درست و مداوم بشوئيم. 
  •