اولین بسته واکسن کرونا پیش از موعد مقرر وارد نیوزیلند میشود.


1 min read
12 Feb

 هفته آینده اولین بسته واکسن پي فايزر/بايو ان تك وارد نیوزیلند میشود. 

نمایندگان دولت نیوزیلند طی هفته های گذشته در ارتباط نزدیک با پي فايرز، همه شرایط مناسب انتقال را بررسی و مهیا کرده اند. 

براساس پیش بینی های قبلی انتظار میرفت در سه ماهه دوم سال اولین دوز واکسن وارد کشور شود ولی هم اکنون شاهد ورود اولین دوز در سه ماهه اول سال خواهیم بود و این روند در طی ماههای آینده ادامه پیدا خواهد کرد. 

اولین دریافت کننده های واکسن کارمندان مرزی کشور و متعاقب آن خانواده آنها خواهند  بود. کادر درمانی و افراد در مشاغل ضروری و افراد با ریسک بالا در گروه دوم دریافت واکسن قرار میگیرند. مابقی جمعیت نیوزیلند درنیمه دوم سال و بعنوان گروه نهایی  واکسن كرونا را دريافت خواهند بود. 

هفته آينده، بعد از ورود واكسن در دمای منهای هفتاد درجه سانتیگراد، برای تضمین کیفی تحت بررسی نهایی قرار میگیرد و سپس دوزها در سطح كشور برای شروع  واکسیناسیون، توزيع خواهند شد.