1 min read
17 Nov


پيرو خبري كه در دهم نوامبر مبني بر دستيابي به واكسن كرونا منتشر شد، جزئيات بيشتر در مورد اولويت بندي دريافت واكسن و همچنين افراد مشمول گروه حساس و پرخطر به شرح زير است: 

 مائوري ها، ساکنین جزایر اقیانوسیه، و گروه حساس و پر خطر در زمره اولین دریافت کنندگان این واکسن قرار دارند. 

گروه حساس و پر خطر شامل افراد مسن جامعه، افراد دارای ناتوانی، کارکنان در حوزه سلامت و مشاغل ضروری، و همچنین کارمندان مرزی میشوند. 

شرکت آمریکایی "پی فیزر" و همتای آلمانی اش "بایون تک" با ادعای تأثیر نود درصدی این واکسن، این دستاورد را رويدادي بزرگ برای نوع بشر و دانشمندان اعلام کردند. 

دولت نیوزیلند بودجه 66 میلیون دلاری برای خرید و اجرای پروژه واکسیناسیون عمومی اختصاص داده است و سه ماهه اول سال آينده را براي ورود واكسن به كشور و شروع واكسيناسيون پيش بيني كرده است.