1 min read
04 Nov

 

دوره آزمایشی استفاده از کارت ردیابی از طریق بلوتوث در نیوزیلند وارد فاز آزمایشی شد.  

از تاریخ سی اکتبر تا پانزده نوامبر این پروژه به صورت آزمایشی در منطقه کوچکی نزدیک روتاروآ واقع در جزیره شمالی آغاز شد. 

این کارتها که کویید کارت نامگذاری شده اند، قرار است بعد از دوره آزمایشی برای اجرایی شدن در سطح کل کشور آماده شوند. تماسهای نزدیک افراد فقط با به همراه داشتن این کارتها در ترددهای روزانه به اماكن مختلف ردیابی شده و از طریق بلوتوث در سامانه ایی که بدین منظور طراحی شده است، گردآوری میشود. 

این پروژه با همکاری وزارت بهداشت، ته آراوا؛ مرکز تحقیقات کوئید نوزده و دانشگاههای وایکاتو و اتاگو طراحی شده است و توسط وزارت بهداشت در حال اجرایی شدن در فاز آزمایشی است.  این پروژه به وزارت بهداشت در ردیابی دقیقتر تماسهای نزدیک افراد جامعه برای جلوگیری از شیوع مجدد کرونا  کمک بسزایی خواهد کرد. 


مترجم: فرحانه