2 min read
18 Nov


 

پوشیدن ماسک از فردا نوزده نوامبر در همه پروازهای داخلی و همچنین در وسايل نقلیه عمومی در اوکلند اجباری میشود.  از امشب ساعت 11:59 نپوشیدن ماسک در مکانهای زیر غیرقانونی خواهد بود:

-          در وسایل نقلیه عمومی از و به مقصد اوکلند

-          پروازهای داخلی در سراسر نیوزیلند 

-          برای رانندگان تاکسی در اوکلند (برای مسافرین اجباری نیست، هرچند که توصیه اکید به پوشیدن ماسک برای آنها هم میشود.)

کودکان زیر دوازده سال  از این قانون مستثنی هستند، همچنین برای افرادی که مشکل تنفسی دارند و پوشیدن ماسک سلامت آنها را به خطر می اندازد. 

دانش آموزان در اتوبوسهای مدرسه از قانون پوشیدن ماسک معاف هستند ولی رانندگان این اتوبوسها موظف به پوشیدن ماسک می باشند. 


ماسک در توقف ريزقطره هايي که هنگام صحبت کردن، خندیدن، سرفه و یا عطسه از دهان به هوا پخش میشوند کمک میکند. پوشيدن ماسك در مورد افرادی که احساس سلامتی میکنند ولی ناقل هستند و هنوز علائم ظاهری مشخصی از بیماری ندارند كمك بزرگي به جامعه ميكند. 


مترجم: فرحانه