12 min read
05 Dec

           

 

عنوان: مروری بر حقوق تنظیم وصیت نامه و ارث در نیوزیلند.

 

همان طور که روزی پا در این کره خاکی گذاشته‌ایم، روزی هم آن را ترک خواهیم کرد. تنظیم وصیت نامه برای افرادی که به کشور نیوزیلند مهاجرت کرده اند و با نظام حقوقی این کشور آشنایی کامل ندارند امری ضروری است.  

 

 

موضوعات مورد بحث

لزومات تنظیم وصیت نامه در نیوزیلند. 
چه مواردی باید و چه مواردی نباید در وصیت نامه درج شوند. 
حقوق وراث بعد از فوت متوفی
حقوق فرزندان زیر ۱۸ سال که باید در وصیت نامه ذکر شوند. 
لزوم تعیین سرپرست/قیم برای فرزندان زیر ۱۸ سال در صورتی که والدین فوت شوند.
هزینه های مالی اجرای وصیت نامه
ضروریات تقسیم ترکه متوفی.
ایا وصیت نامه تنظیم شده در کشوری غیر از نیوزیلند (ایران) را می توان در نیوزیلند اجرا کرد؟ 
ایا می توان دارایی های منقول و غیر منقول واقع در کشوری غیر از نیوزیلند را شامل وصیت نامه تنظیم شده در نیوزیلند قرار دارد؟ 

 

 

 

سخنران: دکتر امیر باستانی

Barrister and Solicitor of the High Court of New Zealand و دکترای حقوق از دانشگاه اتاگو نیوزیلند. وکیل پایه یک دادگستری ایران

 

زمان: ساعت ۵ تا ۷ بعدازظهر

تاریخ: شنبه 31 ژانویه ۲۰۲١.

طول سخنرانی: ۷۵ دقیقه همراه با پرسش و پاسخ در انتهای برنامه. 

زبان: گفتار طی سخنرانی: فارسینوشتار مطالب ارایه شده: انگلیسی روان و فارسی

هزینه: رایگان

 

مکان: 

Rarakau Riccarton Centre MainHall (150)

199 Clarence Street, Riccarton, Christchurch 8053