1 min read
24 May

اخیرا توی شرکت به مناسبت های مختلف از قبیل تولد همکاران و غیره هر روز بساط کیک داشتیم. این موضوع اونقدر ادامه پیدا کرد که دیگه همه از کیک و شیرینی فراری بودن و اصطلاح Sugar crash را بکار می بردن. معنای پزشکی آن بالا رفتن قند خون و معنای عامیانه آن وازدن از هر چی چیز شیرینه 


نوشته شده توسط: حسین