1 min read
24 May

اگر دنبال مرجع آمورشی با لهجه کیوی و با محتوای مربوط به نیوزلند می گردید کتاب Listen to New Zealand که دارای سطوح مقدماتی تا پیشرفته است، توصیه می شود. این کتاب دارای سی دی حاوی فایل های صوتی بوده و در کتابخانه ها و کتابفروشی ها یافت می شود 


نوشته شده توسط: حسین