1 min read
24 May

بعد از مدتی زندگی در نیوزلند و بهتر شدن توانایی های شنیداری، به صورت ناخودآگاه به ضعف مهارت speaking خود پی می بریم. در این پست خلاصه ای از یک مقاله italki در باب بهتر انگبیسی صحبت کردن را در اختیارتون میزارم، باشد که رستگار شوید:
1. سازمان یافته و منظم صحبت کنید. اگر از امتحان IELTS و تکنیک های writing بخاطر داشته باشید موقع نوشتن یک پاراگراف ابتدا یک جمله کلی یا general و سپس تعدادی جمله پشتیبانی کننده یا supportive از قبیل مثال، توضیح و غیره ذکر می کردیم. این تکنیک در زمان صحبت کردن هم بکار میاد. به 2 مثال خوب و بد دقت کنید:

مثال خوب
I saw a great movie last night.
The acting was excellent, and the music was beautiful.

مثال بد
The police have been called. I think he’s a friend of Vera’s. An ambulance is coming, but everyone thinks he’s already dead. A man has been knocked over by a van. There’s been a terrible accident.

2. از جملات کوتاه استفاده کنید. بعنوان یک قاعده هر جمله بیشتر از 10 کلمه نباشد
3. هنگام صحبت کردن سکوت نکنید، بجایی خیره نشوید و مبهوت نباشید. اگر نیاز به فکر کردن دارید آنرا بیان کنید تا طرف مقابل تکلیف خود را بداند
4. بین سخنان خود توقف بجا داشته باشید. بهترین زمان توقف گفتن کلمات ربط یا conjunction (از قبیل because, and , ...) بعد از یکسری جملات و سپس توقف برای مدتی کوتاه است. در این حالت شنونده را بهتر در کنترل خود نگه میدارید

مثال خوب
This is a great product because (pause) it is small and light.

مثال بد
This is a great product because it is small (pause) and light.

5. تنفس کافی، سریع و عمیق حین صحبت کردن را فراموش نکنید وگرنه تن صدایتان میرا می شود و خلاصه کم میارید
6. با سرعت آهسته، درست و واضح صحبت کنید. هیچوقت تند صحبت کردن به معنای روان بودن نیست و ققط میتواند باعث نفهمیدن صحبت های ما توسط شنونده انگلیسی زبان شود بخصوص که ما در ادای کلمات (stress و intonation) هم مشکل داریم. یک حسن دیگر این کار وادار کردن ناخودآگاه طرف مقابل هم به آهسته صحبت کردن است
7. هر چند وقت یکبار یک بازنگری در گرامر، مطالعه مثال های صحیح بخصوص با استفاده از لغت نامه های معتبر داشته باشید

منبع


نوشته شده توسط: حسین