1 min read
28 May

همانطور که می دانید بسیاری از فروشگاه ها اقدام به فروش کالاهای خود در روز 26 دسامبر یا Boxing day با تخفیف های ویژه می کنند که البته معمولا منجر به ازدحام فراوان می شود. نکته های که خوب است در نظر داشته باشید اینکه بسیاری از این تخفیف ها تا چند روز بعد از آن نیز ادامه پیدا می کند. لذا اگر کالایی که مد نظر دارید از نوعی نیست که زود تمام شود بهتر است آنرا به روزهای بعد موکول کرده و با فراغ بال انجام دهید 


نوشته شده توسط: حسین