1 min read
28 May

خرید خانه در نیوزلند بخصوص برای بار اول داستان نسبتا طولانی است که در این گفتار سعی می کنم مراحل آنرا بترتیب ذکر کنم.

1. آشنایی اولیه با انواع مالکیت، اصطلاحات رایج، چگونگی دریافت وام بانکی و از این قبیل. قبلا مطالبی در این رابطه نوشته شده که می توانید آنها را در اینجا و اینجا و اینجا پیدا کنید

2. بررسی اینکه در حال حاضر یرای نوع مسکنی که در نظر دارید چند درصد وام پرداخت می شود

3. با فرض اینکه سرمایه اولیه شما در ایران است بررسی اینکه آیا این سرمایه کفاف دپوزیت خرید خانه را می دهد

4. انتقال پول از ایران و گذاشتن آن در بانک

5. تماس با دلال وام یا mortgage broker و درخواست پیش تایید یا pre approve. جهت اطلاعات بیشتر در مورد وام بانکی به اینجا مراجعه کنید

6. ارایه مدارک مورد نیاز به دلال وام شامل مدارک شغلی و رسید دریافت حقوق، تراکنش مالی حداقل 3 ماه اخیر و موجودی حساب بهمراه مدارک شناسایی

7. دریافت پیش تایید وام که نشان می دهد حداکثر وام دریافتی از بانک چقدر می تواند باشد

8. شروع به جستجوی ملک دلخواه با توجه به قدرت خرید خود شامل دپوزیت بعلاوه وام

9. یافتن ملک دلخواه و سپس دادن آفر اگر فروش به روش مذاکره ای باشد یا بررسی شروط و شرکت در آکشن اگر روش فروش آکشن باشد. اگر مایلید راجع به آکشن بیشتر بدانید این مطلب را از دست ندهید

10. انتخاب و عقد قرارداد با وکیل خود با فرض اینکه آفر شما مورد قبول واقع شده یا در آکشن برنده شده اید. البته انتخاب و صحبت با وکیل را قبل از آن هم می توانید انجام دهید

11. بررسی شروط در صورتی که روش مذاکره ای باشد شامل مواردی که وکیل انجام می دهد و مواردی که خودتان باید پیگیری کنید از قبیل گزارش بررسی فنی و امکان بیمه شدن خانه. جهت اطلاعات بیشتر درباره شروط به اینجا مراجعه کنید

12. اعلام موافقت و تایید نهایی خرید از طریق وکیل خود

13. پرداخت دپوزیت اولیه از طریق وکیل یا ایجنت فروشنده ملک

14. بیمه کردن ملک به میزان ارزش ساختمان

15. بیمه کردن خودتان شامل بیمه عمر و بیمه محافظت از درآمد یا income protection . بیمه اخیر اقساط وام خانه شما را در صورتی که از کار افتاده شوید پرداخت می کند

16. پرداخت باقی مانده دپوزیت در روز تحویل کلید یا settlement date و دریافت کلید. وام بانکی نیز در این روز از طریق وکیل شما و وکیل فروشنده به وی پرداخت می شود. اولین قسط بازپرداخت وام معمولا یکماه از تاریخ دریافت کلید می باشد

مبارکه به سلامتی :)


نوشته شده توسط: حسین