1 min read
28 May

همه کسانی که به قصد تحصیل یا زندگی وارد نیوزلند شده اند تجربه اجاره کردن خانه یا آپارتمان را داشته اند و همانگونه که می دانید هنگام قرارداد بستن پولی تحت عنوان Bond بابت خسارت های احتمالی از شما دریافت می شود. زمانی که شما در پایان قرارداد خانه را تخلیه می کنید اگر خسارت یا ضرر و زیانی به خانه ایجاد نکرده باشید این پول عینا به شما عودت داده می شود. نکته مهم در رابطه با Bond این است که کم شدن از آن باعث کاهش اعتبار یا Credit شما شده و می تواند در اجاره کردن خانه بعدی مانع ایجاد کند. لذا توصیه می شود اگر قرار شد به هر دلیلی هزینه ای یا خسارتی به صاحب خانه پرداخت کنید آنرا نقدا پرداخت کنید و از وی بخواهید که آنرا از Bond کم نکند. 


نوشته شده توسط: حسین