1 min read
24 May

IRD Tax credit for family

اگر ویزای رزیدنت داشته و فرزند دارید می توانید از کمک هزینه ای (از قبال برگرداندن مالیات پرداخت شده ) که دولت برای هر فرزند شما بصورت جداگانه در نظر گرفته استفاده کنید. بسته به میزان حقوق دریافتی والدین این مبلغ می تواند متفاوت باشد مثلا 150 دلار در ماه برای هر فرزند، کمتر یا بیشتر ولی بهر حال عدد قابل توجهی است.
جهت برقرار شدن این کمک هزینه به سایت IRD مراجعه کرده و فرم مربوطه را تکمیل کنید. در ادامه شخصی با شما تماس خواهد گرفت و ادامه ماجرا ... 


نوشته شده توسط: حسین