1 min read
28 May

ملک از هر نوعی شامل زمین، خانه، آپارتمان و غیره به 2 روش اصلی خرید و فروش می شود که عبارتند از حراج (Auction ) و مذاکره (Negotiation ). روش مورد نظر توسط فروشنده تعیین می شود که با مشورت با دلال ملک (Agent ) و با توجه به شرایط بازار و شرایط ملک مورد فروش انتخاب می گردد.
تفاوت عمده این 2 روش در تعیین شرایط خرید است بدین نحو که در روش مذاکره شما بعنوان خریدار، ملک را با رعایت شرایطی خریداری می کنید. در روش مذاکره اگر پیشنهاد شما مورد موافقت فروشنده قرار گیرد ولی بهر دلیل شرایط مورد نظر شما محقق نشود شما می توانید قرارداد را ملغی کنید. در روش حراج شما ملک را بدون شرایط خریداری می کنید بدین معنی که به محض اینکه شما برنده حراج شدید شما مالک جدید محسوب شده و به هیچ عنوان نمی توانید آنرا ملغی کنید. در واقع در روش حراج شما مجبورید تمامی شرایط مورد نظر خود را قبل از حضور در حراج بررسی کرده و از بابت صحت و برآورده شدن آنها اطمینان حاصل کرده باشید.
اینکه شرایط فوق الذکر چیست و چرا چنین شرایطی گذاشته می شود را در پست دیگری توضیح خواهم داد.


نوشته شده توسط: حسین