1 min read
24 May


در پست تغییر آدرس توضیح دادم که بعد از تغییر محل زندگی لازم است آدرس جدید را به مراکز اعلام کنید. یکی از مراکزی که حتما لازم است از آدرس جدید شما مطلع شوند شرکت های بیمه هستند که 2 دلیل اصلی برای آن وجود دارد:
1. ممکن است حق بیمه پرداختی شما متعاقب آدرس جدید تغییر کند
2. در صورتی که بخواهید برای دریافت خسارت (بعد از تصادف، دزدیده شدن وسیله و ...) اقدام کنید و آدرس را قبلا به شرکت بیمه اطلاع نداده باشید، ممکن است ایشان از دادن خسارت خودداری کنند

موردی که اخیرن برای خود من پیش آمد کم شدن حق بیمه اتومبیل در پی انتقال از اکلند به کرایست چرچ بود. دلیل این موضوع می تواند کم شدن ریسک نگهداری ماشین، کاهش اجتمال تصادف و از این قبیل باشد که در محاسبات شرکت های بیمه وارد می شود 


نوشته شده توسط: حسین