1 min read
27 May

حدود 2 سال پیش پستی را در وبلاگ 2مهاجر نوشتم با این عنوان که چه وسایلی را بصرفه است از ایران بیاریم. نتیچه گیری کلی من این بود که در اغلب موارد بهتر است یاد بگیریم چگونه در نیوزلند اجناس با کیفیت و قیمت خوب خرید کنیم. بعد از این مدت هنوز هم بر نظر قبلی خود استوارم و تعجب می کنم از دوستانی که رنج انتقال وسایل از ایران را بر خود هموار می کنند در حالیکه بهتر از آنها را می توانند همینجا تهیه کنند.
جهت درک بهتر موضوع شما را به خواندن پست مزبور در وبلاگ 2مهاجر دعوت می کنم:


نوشته شده توسط: حسین