1 min read
30 May

اعلامیه‌ی وضعیت هشدار بیماری کووید 19

وضعیت‌های هشدار بیماری کووید 19 اقدامات بهداشت عمومی و اجتماعی لازم‌الاجرا را مشخص می‌کنند. در تمام این وضعیت‌ها، فعالیتهای بخش‌های ارائه کننده‌ی خدمات بهداشتی و درمانی، اورژانس، برق و گاز و تلفن و آب ، حمل و نقل کالا و بقیه‌ی خدمات ضروری همچنان ادامه خواهد داشت و پرسنل این بخش‌ها به کار خود ادامه می‌دهند.

ما در حال حاضر در وضعیت هشدار سطح چهار یا “حذف”  هستیم. این بدان معنی است که بیماری از کنترل خارج شده، به سرعت در حال انتقال است و/یا شیوع گسترده پیدا کرده است. در این صورت از مردم خواسته می‌شود که در خانه بمانند، مراکز آموزشی تعطیل می‌شود، و همه‌ی ادارات، به جز بخش خدمات ضروری، مانند سوپرمارکت‌ها، داروخانه‌ها، درمانگاه‌ها و ادارات برق و گاز و تلفن و آب، تعطیل خواهد شد. در صورت نیاز، کالاهای ضروری سهمیه بندی شده و تمامی امکانات موجود مورد استفاده قرار می‌گیرد. سفرها به شدت محدود شده، تغییرات اساسی در اولویت های خدمات  درمانی ایجاد می‌گردد.

در این شرایط نکات زیر را رعایت فرمایید:

• با یکدیگر مهربان باشید.

• دستهای خود را مکررا شسته و خشک نمایید.

• سرفه و عطسه‌ی خود را در خم آرنج خود بپوشانید.

• اگر بیمار هستید، در خانه بمانید.

• در صورت لزوم خود را قرنطینه کنید.

• خرید کالاهای ضروری را همانند معمول همیشگی انجام دهید.


برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت covid19.govt.nz مراجعه کنید یا با شماره تلفن رایگان “خط امداد دولت” یا Government Helpline  به شماره‌ی  0800 779 997تماس بگیرید.

اگر علائم بیماری را دارید، با پزشک خانواده‌ی خود تماس بگیرید یا به شماره تلفن رایگان “خط سلامت” یا Healthline  0800 358 5453  زنگ بزنید.