1 min read
22 Aug


اگر درحال حاضر با ویزای موقت در نیوزیلند اقامت دارید، شما ممکن است واجدالشرایط دریافت کمک هزینه از طرف دولت باشید. 

بسته بودن مرزها، از دست دادن شغل و درآمد به دلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا و اتمام تاریخ ویزا تنها نمونه هایی از مشکلاتی است که گروه زیادی از افراد دارای ویزای موقت ( دانشجویی، توریستی یا ویزای کار) با آنها مواجه هستند.

برای اطلاع از اینکه آیا شما واجدالشرایط دریافت کمک هزینه از طرف دولت هستید یا نه لطفا به لینک های زیر مراجعه کنید.

در صورت داشتن هر سوالی لطفا به انجمن ایرانیان کرایستچرچ info.cis.nz@gmail.com ایمیل بزنید.


https://covid19.govt.nz/business-work-and-money/financial-support/covid-19-financial-support-tool/


https://www.redcross.org.nz/stories/new-zealand/visitor-care-manaaki-manuhiri/