1 min read
15 Apr

نخست وزیر ، وزیران دولت و مدیران خدمات دولتی از جمله دکتر اشلی بلومفیلد 20٪ کاهش درآمد خواهند داشت.

جسیندا آردن اعلام کرده است که او به همراه وزرای دولت و مدیران ارشد خدمات دولتی ، 20 درصد از درآمد خود را کاهش می دهند تا با مردم نیوزیلند و مشکلاتشان در بحران کووید 19 همدردی کنند.

نخست وزیر گفت که کاهش این دستمزد تا شش ماه آینده ادامه خواهد داشت.

دکتر اشلی بلومفیلد ، که به عنوان مدیرکل بهداشت و درمان سخنگوی دولت در مورد این بیماری همه گیر است در کنار آردن، در کنفرانس مطبوعاتی روزانه خود، تأیید کرد که وی یکی از کسانی است که دستمزدش کاهش پیدا می کند.

پس از اعلام نخست وزیر ، سیمون بریجز ، رهبر حذب ملی ، توئیت کرد که در این طرح شرکت کرده و 20 درصد کاهش درآمد خواهد داشت.

حزب سبز نیز گفت که به طور داوطلبانه 20 درصد کاهش درآمد خواهند داشت.

جیمز شاو ، یکی از رهبران حزب سبز گفت: " مهم است که وزیران سبز نشان دهند که ما در این شرایط در کنار هم هستیم و حمایت متفق القول برای این کاهش درآمد داریم."

خانم آردن گفت: "از آنجایی كه ما از مردم نیوزیلند كه به یارانه های دستمزد متكی هستند، كاهش دستمزد داشته و شغل خود را در نتیجه همه گیر.  جهانی Covid-19 از دست داده اند آگاه هستیم، کاملا مشکلاتی كه بسیاری از مردم نیوزیلند و همینطور افرادی که من روزانه با آنها کار می کنم با آن روبرو هستند را درک می کنیم.

وی گفت: "این متوجه رهبری است."، وی افزود: این اقدام باعث تغییر وضعیت مالی دولت نمی شود.

نخست وزیر گفت: "اگر زمانی برای از بین بردن شکاف بین طبقات مختلف باشد، اکنون زمان آن است."

"این جایی است که ما می توانیم اقدامی کنیم."

او گفت که این اقدام در کنار "بسیاری از اقدامات از سوی بسیاری مردم" انجام می شود.

خانم اردن اذعان داشت که بسیاری از بخش ها در این زمان برای کمک به مردم نیوزیلند تلاش می کنند.

"البته بسیاری از افراد در بخش دولتی کارگران اصلی خط مقدم ما هستند - پرستاران ، پلیس ، متخصصان مراقبت های بهداشتی. ما برای این گروه ها کاهش حقوق نداریم و مردم نیوزیلند نیز همینطور فکر می کنند.

خانم آردن گفت: "در عوض، من به عنوان مسئول قوه مجریه، به همراه وزرا، می توانیم این اقدام را انجام دهیم."

"ما تصمیمی در مورد خودمان گرفته ایم."

خانم آردن گفت "در حال حاضر بسیاری از مردم ضربه بزرگی خورده اند ، من نمی خواهم این افراد مردمی باشند که در خط مقدم هستند – کسانی  که درآمد متوسط و پایین دارند. این باید مربوط به رهبری باشد و این یعنی مردمی که در سطح بالاتر هستند."

دیوید سیمور از ACT در صدد كاهش حقوق همه نمایندگان بوده، و قصد داشته قانونی را پیشنهاد كند كه برای مدتی که یارانه دستمزد دولت برقرار است 20 درصد کاهش حقوق، با قابلیت تمدید داشته باشند.

Phil Goff، شهردار اوکلند گفت که وی شش ماه آینده داوطلبانه 20 درصد از حقوق شهرداری خود را کاهش می دهد.

ترجمه از زهرا بلادر