1 min read
30 Apr

شما و حباب خود می توانید برای برگزاری مراسم های مذهبی مانند مراسم ماه رمضان دور هم جمع شوید.

مساجد و سایر اماکن مذهبی باید در طول دوران سطح هشدار 3 و 4 بسته باقی بمانند، اگرچه ممکن است کارگران مساجد برای کار به عنوان مثال برای انجام یک سرویس آنلاین وارد مسجد شوند.

شما و حباب خود می توانید برای برگزاری مراسم های مذهبی مانند مراسم ماه رمضان دور هم جمع شوید. در سطح هشدار 3، می توانید حباب خود را گسترش دهید تا خانواده، پرستاران و یا نگهداری از افراد در قرنطینه را شامل شود. با این حال، شما باید حباب خود را در هر صورتی کوچک و محدود نگه دارید.

از شما درخواست می شود افطار (شکستن روزه در غروب آفتاب) و نماز عشا (آخرین نماز در طی روز) را در حباب خود برگزار کنید. اگر عید (پایان ماه رمضان) در هنگام سطح هشدار 3 رخ دهد، باید در حباب خانگی خود بمانید.

قصابی های حلال

ممکن است قصاب های حلال باز باشند، اما سفارش ها باید بصورت آنلاین یا تلفنی انجام شوند. مشتریان نمی توانند وارد محل شوند. گوشت یا باید در خارج از فروشگاه تحویل داده شود، یا مستقیماً به خانه تحویل داده شود.

مراسم ترحیم

قوانین مختلف در سطح هشدار 3 و 4 اعمال می شوند.

در سطح هشدار سطح 3، مراسم تشییع جنازه می تواند توسط امام شما انجام شود. برگزارکنندگان تشییع جنازه برای انجام غسل (شستشوی آیینی) و نماز میت (نماز بالای سر جنازه) از نزدیک با جامعه مسلمانان همکاری خواهند کرد.

در سطح هشدار 3، حداکثر 10 نفر قادر به حضور در مراسم خاکسپاری خواهند بود.

ترجمه از زهرا بلادر