1 min read
22 May


ما می توانیم تجمع کوچک، از 10 نفر یا کمتر، داشته باشیم، اما باید بدون خطر این کار را انجام دهیم زیرا هنوز COVID-19 در جامعه وجود دارد.

ساختمان های مذهبی از جمله مساجد می توانند باز شوند و افراد می توانند برای مراسم مذهبی مانند افطار و عید دور هم جمع شوند. برای کمک به حفظ امنیت جوامع باید دستورالعمل های زیر رعایت شود.

محدودیت تجمعات در حال حاضر 10 نفر است. این محدودیت تغییر خواهد کرد.

آخرین محدودیت ها را می توان در www.covid19.govt.nz پیگیری کرد.


تجمعات عمومی

- کلیه تجمعات می توانند حداکثر 10 نفر باشند، خواه این تجمع داخل سالن باشد یا خارج از خانه. این محدودیت افرادی را که گرداننده ی گردهمایی هستند و مشغول به کار هستند شامل نمی شود.

- برگزارکنندگان باید اطمینان حاصل كنند كه محدودیت برای شركت كنندگان رعایت شود.

- می توانید از افراد بخواهید به صورت آنلاین از خانه بپیوندند.

- اگر بیش از یک منطقه مجزا مورد استفاده قرار گرفته است (برای مثال ، یک ساختمان و یک محوطه جداگانه)، هر منطقه می تواند حداکثر 10 نفرداشته باشد. مردم هر قسمت نمی توانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. یعنی هر منطقه باید مناطق مخصوص شستشو، ورودی و خروج، حمام، آشپزخانه و غیره را به صورت اختصاصی داشته باشد.

- افرادی که گرداننده ی گردهمایی و مشغول به کار هستند باید 1 متر از شرکت کنندگان فاصله بگیرند.


بهداشت و ایمنی

- مردم در صورت مریض بودن نباید حضور یابند، تا امنیت جامعه حفظ شود.

- قبل و بعد از گردهمایی تمام سطوح را با مواد ضد عفونی کننده تمیز کنید.

- مکان های زیادی برای شستن دست ها با آب و صابون داشته باشید.

- مردم نباید نوشیدنی، فنجان، بشقاب، کارد و چنگال یا سایر وسایل را به صورت مشترک استفاده کنند.

- اگر وسایل شخصی برای محافظت مانند ماسک یا دستکش قبل از COVID-19 در این گردهمایی مورد نیاز نبوده، در حال حاضر نیز نیازی نیست مگر اینکه به شما توصیه رسمی پزشکی داده شود.


ثبت سوابق

- لیستی از اطلاعات تماس هرکسی که شرکت می کند نگه دارید. در صورت امکان این باید شامل افراد نشسته (یا ایستاده)

و مکان آن ها باشد. این مورد برای زمانی که کسی بیمار می شود و ردیابی تماس لازم است، مورد نیاز می باشد.

- اطلاعات و منابع در مورد چگونگی انجام این کار در وب سایت COVID-19 وجود دارد.

- لطفاً توجه داشته باشید که برای تدفین و tangihanga راهنمای جداگانه ای وجود دارد.


ترجمه: زهرا بلادر