1 min read
10 Apr

گواهینامه ماشین ها؛ معاینه فنی و Rego وسایل نقلیه در شرایط قرنطینه برای شش ماه تمدید شدند 


وزیر حمل و نقل فیل تایفورد اعلام کرد تمامی گواهینامه رانندگی معاینه فنی ماشینهای سبک و سنگین و بعضی مدارک ماشین ها که تاریخ آنها بعد از ۱ ژانویه ۲۰۲۰ انقضا شده است،اعتبار آن ها به مدت شش ماه از تاریخ ۱۰ آوریل ۲۰۲۰ تمدید شد

فیل تایفورد افزود مردم به دلیل انقضای مدارکشان لازم نیست نگران جریمه شدن باشد اگر رانندگی برای  استفاده از سرویس های ضروری و یا کارگران ضروروی در حین کوید ۱۹ و قرنطینه سطح ۴ باشند.

این به رانندگان سپرده شده تا اینکه خودرویشان را ایمن نگه دارند و من از مالکان ماشین درخواست می کنم تا از توصیه های اداره راهنمایی رانندگی نیوزیلند پیروی کنند و بصورت منظم خودروهایشان را معاینه کنند.

ما از رانندگان درخواست داریم تا قبل از این که از خودروشان استفاده کنند قانون سر انگشتی چک کردن تایر های ماشین شیشه جلو برف پاک ها  آیینه ها ، چراغ های چشمک زن ماشین، چک کردن برای زنگ زدگی و تست چراغ های ماشین را انجام دهند.