1 min read
12 May


تعدادی از کسانی که ویزای موقت نیوزیلند را دارند وخواهان برگشت به کشورشان هستند اما به دلیل محدودیت های بین المللی ناشی از کوید ۱۹ نتوانسته اند. نیوزیلند و بعضی از کشورهای دیگر در حال حاضر قرارداد انتقال برای کمک به نقل و مکان شهروندانشان به خانه هایشان دارند. اطلاعات کامل در لینک زیر می باشد..

www.immigration.govt.nz/about-us/covid-19/coronavirus-update-inz-response

بعضی از دولت های خارجی پروازهای انسان دوستانه برای برگرداندن شهروندانشان به خانه از نیوزیلند را فراهم کرده اند.

کمک به زبان خودتان

(http://www.infonow.nz/) InfoNOWسرویس رایگانی است که   اطلاعات را به ۱۷ زبان به مهاجرانی که در نیوزیلند هستند فراهم می کند.

Tel: 0800 4636 669 | Email: info@infonow.nz

رسیدن به خانه از نیوزیلند

اگر شما بیکار هستید یا در شرایط سختی قرار دارید و قصد برگشت به کشورتان را دارید با سفارتخانه یا کاردار کشور خودتان صحبت کنید. سفارت خانه شما قادر خواهد بود تا برای کمک و جستجوی پروازها به کشورتان شما را توصیه کند. اطلاعات تماس در سایت وزارت امور خارجه و تجارت به آدرس زیر موجود می باشد

www.mfat.govt.nz/en/embassies/

شما باید با آژانس مسافرتی محلی خودتان نیز تماس داشته باشید تا در صورت مهیا شدن پرواز خارجی به شما اطلاع دهد.

برای کسب اطلاعات به روز شده شامل هر گونه  شرایطی که برای مسافرت در داخل نیوزیلند وجود دارد به آدرس زیر مراجعه کنید.

COVID19.GOVT.NZ

کمک اضطراری

اگر شما دارنده ویزای موقت که شامل ویزای کار ویزای تعطیلات کاری ویزای دانشجویی و یا ویزای ویزیتوری هستین و و مواد غذایی تان و یا بقیه مایحتاجتان در حال پایان یافتن است،با گروه مدیریتی اضطراری دفاع مردمی  محلی خودتان تماس برقرار کنید.

www.civildefence.govt.nz/resources/news-and-events/news/cdem-group-0800-numbers-for-supporting-communities/

قرنطینه شخصی

اگر شما در قرنطینه شخصی هستید و دچار مشکل شده اید با سفارت سفارت و یا کاردار خود برای کمک تماس بگیرید. اطلاعات تماس در سایت وزارت امور خارجه و تجارت موجود می باشد.

www.mfat.govt.nz/en/embassies/

کمک برای دوره کوتاه مدت، برای کسانی که در قرنطینه شخصی هستند  ممکن است مهیا شود، از طریق سرویس اسکان موقت و گروه مدیریتی اضطراری دفاع مردمی محلیتان. برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر بروید.

www.temporaryaccommodation.mbie.govt.nz

اگر شما از کار بیکار شده اید و یا تعداد ساعت کاهش پیدا کرده است.

اگر شرایط کاری شما شامل بیکاری یا کاهش تعداد ساعت کاری تغییر پیدا کرده است لطفاً اداره مهاجرت نیوزلند را مطلع کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تغییر شرایط ویزا از آدرس پایین دیدن کنید.

www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-a-visa/tools-and-information/general-information/variation-of-conditions-temporary-visas/

کارفرمایان می توانند برای سوبسید حقوقهای کارمندان شان برای هر کسی که در نیوزیلند به صورت قانونی کار می کند اقدام کنند.این شامل افرادی که دارای ویزای موقت هم هست می باشد.

www.immigration.govt.nz/about-us/covid-19/coronavirus-update-inz-response

استثناهای کوتاه مدت برای سرویس‌های ضروری

برای بعضی شرایط محدود دولت توافق کرده است که شرایط بعضی از ویزاها را برای دوره کوتاه مدت راحت تر گرفته تا  این باعث  شود کارگران مهاجر موقتی و  دانشجویان خارجی برای کمک بیشتر به سرویس های اضطراری در دوران  پاسخ کوبید ۱۹ باشند. اطلاعات بیشتر از لینک زیر قابل دسترسی است.

www.immigration.govt.nz/about-us/covid-19/coronavirus-update-inz-response.

به روز کردن اطلاعات مهاجرتی در نیوزیلند

اگر شرایط شما شامل بیکاری یا کاهش ساعات کاری تغییر پیدا کرده و دیگر با شرایط گذشته تان که در ویزا آمده است یکی نیست لطفاً اداره مهاجرت نیوزیلند را مطلع کنید.

Tel: 0508 558 855


ترجمه: اسد